Systém PKS 3

Systém PKS 3 je moderním způsobem těsnění připojovací spáry stavebních výplní, tj. prostoru mezi zdivem nebo jiným typem pláště a samotnou otvorovou výplní (okna, dveře, světlíky, atd.). V současné době tento moderní systém do určité míry nahrazuje standardní a léty používané „klasické montáže“.

S využitím různých fólií a pásek pozitivně ovlivňuje systém PKS 3 dlouhodobé udržení tepelně-izolačních vlastností montážní pěny a tím prodlužuje její životnost. Systém je založený na vytvoření paropropustné a vodotěsné bariéry z venkovní strany a současně také na parotěsné a vzduchotěsné ze strany vnitřní.

Tato certifiková montáž je použitelná nejen pro plastová okna a dveře, ale i dřevěné a hliníkové výplně.
Systém zaručuje těsnění ve třech vrstvách a přináší např. následující výhody:

  • snížení možnosti tvorby plísní v okolí spáry,
  • snížení hladiny hluku,
  • zachování tepelně izolačních vlastností pěny,
  • úspora energie – návrat pořizovacích nákladů v horizontu několika let,
  • prodloužení životnosti pěny ve spáře.